Indre rejse

 

Inden rejsen har vi sammen defineret et formål = noget du ønsker at forstå og  heale!

 

Behandlingen varer ca. en time og starter med guidet krops-afspænding til healende musik.

Når kroppen er helt afslappet beder jeg dig om at overlade den i Moder Jords varetægt,
 mens du mentalt forestiller dig at du bliver så lille at du kan gå på opdagelse i din egen krop…

Jeg starter med at bede dig stå foran dit hjerte, og fortælle mig hvordan du oplever det?
Det er meget individuelt om du oplever i  billeder, farver, følelser  eller andet.
  Alle oplever noget, og det er min opgave at guide dig ,som det passer bedst for dig.

Nu begynder rejsen, og vi snakker hele tiden sammen om hvad du oplever, og ofte giver
jeg anvisninger på hvad du evt. kan foretage dig i samarbejde med din krops ”beboere”.

Til sidst kontakter vi Moder Jord, og du overtager igen ansvaret for din fysiske krop.

 

Efter rejsen snakker vi lidt sammen om det du har oplevet,
og hvis du ønsker det, kan du få mine notater fra rejsen med hjem.

 

Efter rejsen føler du dig afklaret og glad,
for nu har du forstået nogle sammenhænge i din krop,
 og fået nogle anvisninger: Fysiske-Psykiske-Åndelige,  
som du kan handle på…

 

Ofte gentages rejsen efter nogle uger eller måneder,
fordi du har lavet en aftale med din krop om at se
hvordan det går, når der er gået et stykke tid…

 

Stort smil fra rejseguide: Kirsten Nissen

 

 

Hvordan ideen til denne behandlingsform opstod for mig:

 

Jeg arbejdede i mange år med almindelig Zoneterapi, og havde gode resultater.

Da jeg så selv begyndte at udvikle mine clairvoyante evner ved at meditere

og arbejde med Tarotkort, var det naturligt for mig at tage det med ind i mine
 zoneterapibehandlinger…

I begyndelsen gjorde jeg det ved, at jeg selv ”så” ind i klientens krop,

og på denne måde fik vist, hvad der var galt og skulle heales.

Jeg oplevede ofte at kunne ”snakke med kroppens beboere”,

som så kunne fortælle mig, hvad de behøvede af hjælp udefra.

Bagefter fortalte jeg så klienten hvad jeg havde oplevet.

 

Men en dag fik jeg den ide, at det var meget bedre
hvis jeg hjalp klienten til selv at kommunikere med sin krop –
så det gør jeg nu – og kalder det  INDRE REJSE…

 

TILBAGE